Close

Integritet och behandling av personuppgifter (GDPR)

För oss är personlig integritet något som vi tycker är viktigt. I denna policy beskrivs hur vi samlar in och använder personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter och hur du kan ta dem till vara. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och kontaktperson står sist i denna text

 

Samtycke till insamling

Genom att kommunicera med oss eller genom att besöka vår webbplats så samtycker du till att vi behandlar och sparar dina uppgifter. Det kan vara uppgifter såsom: Företagsuppgifter, förnamn, efternamn och kontaktuppgifter.

 

Behandling av uppgifter

Vi lagrar uppgifter om de företag och personer vi har en affärsrelation med. Syftet med detta är att kunna skapa och upprätthålla relationen och kommunikationen med våra kunder. Uppgifterna lagras inte längre än nödvändigt.

 

Spårning av besök på webbplats

Vi använder Google Analytics för att spåra användarinteraktioner på våra webbplatser. Datan används för att kunna se hur många som besöker webbplatsen och för att kunna förstå hur den används. Google Analytics använder cookies och registrerar datorns IP-adress men delger inte den informationen till oss. Därför är den informationen vi får tillgång till inte personlig. Uppgifterna sparas i 2 månader efter ditt senaste besök.

 

Marknadsföringssyfte

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter för vi register över potentiella kunder. Syftet är att kunna bearbeta marknaden för att nå ut med produkter och tjänster. Uppgifterna lagras inte längre än nödvändigt.

 

Källor

Insamling av dina personuppgifter kan exempelvis ske då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev eller besöker vår webbplats. Deltar på event, utställningar, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller kommunicerar med oss. Det kan förekomma att vi hämtar uppgifter från tredje part.

 

Dina rättigheter

Enligt GDPR har varje enskild person nedanstående tillämpbara rättigheter;

  • Rätt till radering av uppgifter
  • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter
  • Rätt att ta del av dina personuppgifter
  • Rätt till information
  • Rätt till begränsning
  • Rätt att göra invändningar
  • Rätt till dataportabilitet

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom verksamheten är Fjäder Interiör AB personuppgiftsansvarig.

Fjäder Interiör AB, org. nr. 559246-9299, Skottvägen 24, 703 69 Örebro, Sverige.

 

Kontaktperson
Håkan Lemnell

 

E-post

 

Telefon
+46 (0) 10-55 76 902

 

Adress/Brev
Fjäder Interiör AB
Att: Håkan Lemnell
Skottvägen 24
703 69 Örebro